Legislació

 

Exemples:

Títol de la llei. Títol de la publicació, número (data de publicació)

Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5495, (30-10-2009). 

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Boletín Oficial del Estado, núm. 102, (29-04-1986). 

Ordre SLT/542/2010, de 8 d’octubre, per la qual es crea el Consell Assessor de la Seguretat de Pacients. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 763, (25-11-2010).

  • Citarem el nom de la llei tal com va sortir publicada o com és coneguda.
  • Entre el número de la publicació i la data hi posarem una coma (tal com fan la majoria d’adaptacions de l’estil Vancouver).
  • Si tenim algun problema amb Mendeley, escriurem la referència tota seguida al camp “Títol”, segons la pauta general.

(Suggeriment de la Biblioteca de la UdG)

Exemples:

Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública [Internet]. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5495, (30-10-2009) [consultat 22 d’abril de 2016]. Disponible a: https://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3260/tl99in.pdf

  • Mendeley: triarem tipus “genèric”, i entrarem manualment totes les dades a títol, i automàticament els 3 elements de format electrònic sortiran seguits al final:

Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5495, (30-10-2009) [Internet]. [consultada 3 de febrer de 2016]. Disponible a: https://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3260/tl99in.pdf

Legislació. En format paper

Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5495, (30-10-2009).

vancouver legislacio paper

Legislació. En format electrònic

Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5495, (30-10-2009) [Internet]. [citat 9 gener 2019]. Disponible a: https://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir3260/tl99in.pdf

Vancouver legislacio electronica