Pàgines web

 

Per citar un lloc web en general, només donarem l’adreça en el text, per exemple:

Kidspsych és un web interactiu molt interessant per a nens (http://www.kidspsych.org).

Si es vol citar una pàgina web concreta s'ha de tenir en compte:

Elements: autor, data, títol i subtítol, adreça URL.

Autor. Any de l’última actualització. Títol en cursiva. Recuperat de adreça URL

Parés, A., Simon, A. i Xunclà, F. (s. d.). Cassoles de Girona. La cuina tradicional de les comarques gironines. Conill amb cargols. Recuperat de http://www.cassolesdegirona.cat/conill_cargols.htm

  • Si no s’hi pot assignar cap autor, el títol passa a la posició de l’autor.
  • Sempre s’ha de donar la data, en format dia, mes i any. Si es desconeix, cal indicar-ho amb (s. d.).
  • En pàgines en què es canvia el contingut sovint, podem indicar la data de consulta, per exemple:

Universitat de Girona, Biblioteca. (Juliol 2019). Com citar documents. Estil APA. Recuperat el 8 de juliol de 2019 de https://biblioteca.udg.edu/ca/aprenentatge/com-citar-documents 

DANE. Información para todos. Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Desembre 2018). Indicadores económicos alrededor de la construcción.  Recuperat el 12 de juliol de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-economicos-alrededor-de-la-construccion

Sánchez, A. (2017). Cacao de costa de marfil Bio&Justo. En Ideas Comercio Justo. Recuperat el 12 de juliol de 2019 de https://ideas.coop/cacao-de-costa-de-marfil-biojusto/