Tesis doctorals, Treballs de fi Màster (TFM) i Treballs de fi de Grau (TFG)

 

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol en cursiva (Tesi doctoral / Treball de fi de Màster / Treball de fi de Grau no publicat). Nom universitat, Comunitat autònoma o país, si és de l’estranger.

Bañeras, Ll. (1996). Ecologia i fisiologia dels bacteris fototròfics del sofre en relació amb el cicle del fòsfor (Tesi doctoral no publicada). Universitat de Girona, Catalunya.

Pérez, A. (2014). Estudi patrimonial dels castells de la comarca de la Selva: anàlisi de casos: Montsoriu i Sant Joan (Treball de fi de grau no publicat). Universitat de Girona, Catalunya.

Xirgo, M. (2013). Model per a la creació d'un itinerari cultural seguint els passos de Mossé Ben Nahman (Treball de fi de Màster no publicat). Universitat de Girona, Catalunya.

Cognom, N. (any). Títol en cursiva: Subtítol en cursiva [Tesi doctoral, Treball de fi Màster, Treball de fi de Grau, Nom universitat]. Nom arxiu o base de dades o respositori. URL

Tesi doctoral en una base de dades institucional

 

Amaya, C.M. (2012). El proceso de lealtad del consumidor hacia los destinos de sol y playa: Un análisis empírico de los turistas que visitan Lloret de Mar y Cancún [Tesi doctoral, Universitat de Girona]. Tesis Doctorals en Xarxa (TDX). https://www.tdx.cat/handle/10803/96773

Treball de fi de Màster en una base de dades institucional

 

Otero, A. (2017). Historical pathways and cultural heritage as key elements of cultural landscapes: the case study of Camí de Ronda, a coastal path along the Costa Brava [Treball de fi de Màster, Universitat de Girona]. Repositori Digital de la UdG, DUGiDocs. http://hdl.handle.net/10256/15647

Treball de fi de Grau en una base de dades institucional

 

Graboleda, J. Verbos de percepción de olfato: comparación interlingüística entre el español y el árabe egipcio [Treball de fi de Grau, Universitat de Girona]. Repositori Digital de la UdG, DUGiDocs. http://hdl.handle.net/10256/20105

Des del web 

 

Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids [Tesi doctoral, Massachusetts Institute of Technology]. http://www.cc.gatech.edu/~asb/thesis/