Campus Montilivi

Sala Ernest Lluch

 • 25 taules (14 d’electrificades)
 • Capacitat per 50
 • Pissarra, ordinador i projector
 • Adequat per a conferències, jornades, docència i altres activitats

Reservesnomés per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta -1)

Aula informàtica Rafel Masó

 • 16 ordinadors
 • Pissarra, ordinador i projector
 • Treball individual i activitats formatives

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 1, planta 1) 

Aula Lluís M. de Puig

 • 6 taules (24 persones)
 • Pissarra
 • Estudi i treball en grup i treball individual

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 1, planta 1)

 

Aula Josep Pella i Forgas

 • 4 taules (18 persones)
 • Pissarra i endolls
 • Estudi i treball en grup i treball individual

Reservesnomés per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta 1)
 

Aula Enric Casassas

 • 4 taules (16 persones)
 • Pissarra i endolls
 • Estudi i treball en grup i treball individual

Reservesnomés per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta 1)

 

Aula Muriel Casals

 • 4 taules (20 persones)
 • Pissarra i endolls
 • Treball individual i en grup i activitats formatives

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta -1)

Aula Isabel Vilà i Pujol

 • 3 taules (12 persones)
 • Endolls
 • Treball en grup i activitats formatives

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta -1)
 

Aula Josep Estalella i Graells

 • 3 taules (12 persones)
 • Endolls
 • Treball individual i en grup i activitats formatives

Reservesnomés per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta -1)
 

Aula informàtica Alfa

 • 16 ordinadors
 • Programari específic (AUTOCAD, SPSS...)
 • Treball en grup i activitats formatives

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta -1)

Aula informàtica Beta

 • 16 ordinadors
 • Programari específic (AUTOCAD, SPSS...)
 • Treball en grup i activitats formatives

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta -1)

Aula informàtica Gamma

 • 16 ordinadors
 • Programari específic (AUTOCAD, SPSS...)
 • Treball en grup i activitats formatives

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi

Cabines

 • 4 cabines individuals i 1 cabina doble
 • Ordinador i endolls
 • Estudi individual

Reserves per a investigadors, estudiants de màster i doctorat

Biblioteca del campus Montilivi