Treballs acadèmics


Us oferim suport per a la realització de treballs de curs i de pràctiques, i especialment del treball final de grau (TFG) i del treball final de màster (TFM).

El repositori institucional conté molts dels TFG i TFM defensats per estudiants de cursos anteriors. Podeu consultar-los a text complet clicant aquí, cercant pel títol de l’estudi.

En el cas dels treballs de curs i dels TFG, aprendreu a cercar i seleccionar la informació científica pertinent, a fer-ne un ús ètic citant-la correctament, a confeccionar la bibliografia, a organitzar el treball escrit i a defensar-lo oralment.
Per preparar el TFM ens centrarem específicament a o
ptimitzar l’ús de les bases de dades, revistes digitals i altres recursos (factor d’impacte, ús d’un gestor bibliogràfic, etc.).

Si sou estudiants, empleneu aquest formulari indicant els vostres interessos. Un documentalista es posarà en contacte amb vosaltres per concretar una trobada presencial.

Impartim sessions formatives específiques de suport al TFG a la majoria de graus, a 3r o 4t curs, i també en assignatures troncals o obligatòries d’alguns màsters i postgraus.
Si sou professors i voleu fixar una sessió per als vostres estudiants, empleneu aquest formulari.