Capítols o parts de llibres

 

Cognom, N. autor del capítol (any). Títol del capítol: Subtítol. A/Dins N. Cognom de l’editor literari del llibre (ed.), Títol del llibre en cursiva: Subtítol en cursiva (edició, a partir de la 2a., si hi consta, p. primera pàgina del capítol-última pàgina del capítol).  Editorial.
 

Kisch, H. (1986). La industria textil en Silesia y Renania: Un estudio comparativo de sus procesos de industrialización. Dins P. Kriedte (Ed.), Industrialización antes de la industrialización (2a ed., p. 266-298). Crítica.

Cognom, N. autor del capítol (any). Títol del capítol: Subtítol. A/Dins N. Cognom de l’editor literari del llibre (ed.), Títol del llibre en cursiva: Subtítol en cursiva (edició, a partir de la 2a., si hi consta, p. primera pàgina del capítol-última pàgina del capítol). URL/DOI
 

Strong, E. K., Jr. i Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. Dins L. Outhwaite (Ed.), Personnel research series: Vol. 1. Job analysis and the curriculum (p. 140-146). http://dx.doi.org/10.1037/10762-000

 

Sense paginació coneguda, ometre. Si la citació acaba amb un número DOI o una adreça URL, no poseu punt al final. És preferible DOI a adreça URL.