Campus Montilivi

Sala Ernest Lluch

  • 25 taules (14 d’electrificades)
  • Capacitat per 50
  • Pissarra, ordinador i projector
  • Adequat per a conferències, jornades, docència i altres activitats

Reservesnomés per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta -1)

Aula informàtica Rafel Masó

  • 16 ordinadors
  • Pissarra, ordinador i projector
  • Treball individual i activitats formatives

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 1, planta 1) 

Aula Lluís M. de Puig

  • 6 taules (24 persones)
  • Pissarra
  • Estudi i treball en grup i treball individual

Reservesnomés per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 1, planta 1)

 

Aula Josep Pella i Forgas

  • 5 taules (22 persones)
  • Pissarra i endolls
  • Estudi i treball en grup i treball individual

Reservesnomés per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta 1)
 

Aula Enric Casassas

  • 4 taules (16 persones)
  • Pissarra i endolls
  • Estudi i treball en grup i treball individual

Reservesnomés per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta 1)

 

Aula Èpsilon

  • 4 taules (20 persones)
  • Pissarra i endolls
  • Treball individual i en grup i activitats formatives

Reservesnomés per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta -1)

Aula Isabel Vilà i Pujol

  • 3 taules (12 persones)
  • Endolls
  • Treball en grup i activitats formatives

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta -1)
 

Aula Josep Estalella i Graells

  • 3 taules (12 persones)
  • Endolls
  • Treball individual i en grup i activitats formatives

Reservesnomés per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta -1)
 

Aula informàtica Alfa

  • 16 ordinadors
  • Programari específic (AUTOCAD, SPSS...)
  • Treball en grup i activitats formatives

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta -1)

Aula informàtica Beta

  • 16 ordinadors
  • Programari específic (AUTOCAD, SPSS...)
  • Treball en grup i activitats formatives

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta -1)

Aula informàtica Gamma

  • 16 ordinadors
  • Programari específic (AUTOCAD, SPSS...)
  • Treball en grup i activitats formatives

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi

Cabines

  • 4 cabines individuals i 1 cabina doble
  • Ordinador i endolls
  • Estudi individual

Reserves per a investigadors, estudiants de màster i doctorat

Biblioteca del campus Montilivi