Donaciones

En preparación.

Valorarem que completi les col·leccions dels àmbits temàtics de la Biblioteca i que tinguin un nivell científic adequat. Es desestimaran els duplicats –excepte en casos concrets– i també els documents obsolets o en mal estat de conservació. Empleneu si us plau el formulari de petició d’acceptació.

Aquestes col·leccions extraordinàries procedeixen de llegats i donacions o són adquirides per la seva rellevància, per la seva procedència, època o història, o per la seva vàlua per a l’estudi de l’entorn, o per a la recerca o la docència de la Universitat.
Les propostes es vehicularan a través del professorat o de la unitat (escola, departament, institut o càtedra) que estigui vinculada al seu àmbit temàtic.

Quan el donant no tingui cap vincle amb la UdG, la Biblioteca s’ocuparà d’iniciar els contactes amb els òrgans acadèmics pertinents per determinar la idoneïtat del fons.
Contacteu amb
biblioteca.fonsespecials@udg.edu