Patents, normes i legislació

 

 

Elements:

Responsable principal (sol·licitant o titular de la patent). Títol de la patent. Altres responsables* (inventors, etc.). Data de sol·licitud precedida per “Sol·licitud”*. Símbols de classificació*. Identificador de la patent (nom/codi del país d’origen o el de l’oficina emissora, tipus de patent/designació oficial de la sèrie en què es numera la patent i número de la sèrie  de la patent). Data de publicació. Notes*

Exemples:

Universitat de Girona. Nanocápsulas moleculares para la separación selectiva de fulerenos. Inventors: X. Ribas Salamaña i altres. Sol·licitud  Espanya, patent d’invenció  ES2015/070128. 25.02.2015

La norma ISO no s’aplica a cites legals, però sí dona exemples per a normes.

Elements:

Entitat responsable. Títol. Codi de la norma (si no forma part del títol). Edició. Altres responsables (traductor, etc.)*. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació. Col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes*

Exemples:

UNE 187003:2008, Oficinas de información turística: requisitos para la prestación del servicio.

UNE 20460-5-523-2004, Instalaciones eléctricas en edificios: parte 5:selección e instalación de los materiales eléctricos: sección 523: intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.

La norma ISO no s’aplica a cites legals, se n’ha fet una adaptació.

Elements:

Jurisdicció. Títol del text legal (format pel número de llei, decret, etc.; dia i mes: i nom oficial de la llei). Element d’enllaç (A:)* Títol de la publicació: subtítol*. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, localització de la llei (número i pàgines). ISSN o altre identificador normalitzat. Notes*.

Exemple:

Espanya. Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima. Boletín oficial del Estado. Madrid: BOE, 15 de julio de 2014, núm. 180, p. 59193-59311. ISSN 0212-033X.