Articles de revista

 

Exemples

Nombre d'autors

La NLM recomana esmentar-los tots, sigui quin sigui el nombre. Opcionalment, es pot citar-ne fins a 6, i després posar-hi "et al.", o bé fins a 3 i després posar-hi "et al.". També es pot substituir l'abreviatura llatina "et al." per "i altres". Suggerim esmentar fins a 6 autors, i després posar-hi "et al." (tal com fa el gestor Mendeley).

Farquharson B, Bell C, Johnston D, Jones M, Schofield P, Allan J et al.

Títol de la revista

Abreujat i sense punts. S'abreuja de manera estàndard i internacional, segons l'Index Medicus o el NLM Catalog. Alguns porten entre parèntesi un nom geogràfic o el nom d'un editor, per diferenciar-los. Els títols amb una sola paraula no s'abreugen. També s'ometen els articles inicials dels títols, conjuncions i preposicions. Quan no es localitza l'abreviatura, es pot consultar al web de la revista si en fan esment. Davant del dubte, el títol es posa sencer. Després del títol s'hi posa un punt.

Referència d'un article

La referència d'un article s'acaba amb un punt quan és en format paper. Si es tracta d'articles electrònics, recomanem que no s'hi posi punt.

Títol de l'article

Esmentarem el títol de l'article en l'idioma original en què ha estat escrit. Si exportem a Mendeley un article indexat al PubMed (que hagi estat originàriament escrit en castellà) ens citarà el títol de l'article entre claudàtors i traduït a l'anglès. Recomanem citar-lo en la seva llengua original. En aquest cas, en castellà.

Data

L'any de publicació de l'article és obligatori però el dia i mes són opcionals.

Número i volum

Si no hi ha número o volum, no s'hi posen. Es pot ometre el número, si la paginació és correlativa al llarg del volum.

DOI

Posar el número DOI al final de la referència d'un article no vol dir necessàriament que s'hagi consultat en format electrònic, ni que hi tingueu accés. És una informació opcional. En paper, se separa el DOI de les pàgines amb un punt. En format electrònic no hi ha punt de separació.

Idioma del document

Segons la NLM s'ha d'esmentar l'idioma si el document no està escrit en anglès. Suggerim que sigui opcional esmentar l'idioma del document.

Paginació

Pàgina inicial-pàgina final. Podem ometre els dígits iguals: 234-245 o 234-45. Si no la coneixem amb exactitud, posarem pàgines o pantalles aproximades entre claudàtors: [aprox. 2 pantalles] [aprox. 10 p.]

URL amb accés des de la UdG

Recomanem que es posin els enllaços directes a l'article des del web de la revista i no pas els que comencin amb “vngateway.udg.edu" (senyal que s'han buscat amb accés fora del campus de la UdG).

“vngateway.udg.edu" (senyal que s'han buscat amb accés fora del campus de la UdG).

Exemple d'accés a la Biblioteca digital des de fora del campus de la UdG
https://vpngateway.udg.edu/science/article/pii/,DanaInfo=www.sciencedirect.co%20m+S0025775307726969

RECOMANABLE:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775307726969

*Sempre podem avisar, amb una nota a peu de pàgina, que la majoria d'enllaços al text complet són a través de la biblioteca digital de la UdG.

PUBMED

Quan l'enllaç del PUBMED només permet veure el resum, es recomana cercar i citar l'enllaç al text complet:

blankhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17540142

RECOMANABLE:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775307726969

Elements: Author (R) | Author Affiliation (O) | Article Title (R) | Article Type (O) | Journal Title (R) | Edition (R) | Type of Medium (R) | Date of Publication (R) | Supplement/Part/Special Number to a Date (R) | Volume Number (R) | Supplement/Part/Special Number to a Volume (R) | Issue Number (R) | Supplement/Part/Special Number to an Issue (R) | Location (Pagination) (R) | Physical Description (O) | Language (R) | Notes (O)

R: obligatori

O: opcional

Exemples
Fins a 6 autors Puigventós F, Riera M, Delibes C, Peñaranda M, De la Fuente L, Boronat A. Estudios de adherencia a los fármacos antirretrovirales: una revisión sistemática. Med Clin (Barc). 2002; 119 (4): 130-7.
Més de 6 autors Farquharson B, Bell C, Johnston D, Jones M, Schofield P, Allan J et al. Nursing stress and patient care: real-time investigation of the effect of nursing tasks and demands on psychological stress, physiological stress, and job performance. J Adv Nurs. 2013; 69 (10): 2327-35.
Autor corporatiu  World Health Organization. Progress in reducing global measles deaths: 1999-2003. Wkly Epidemiol Rec. 2005; 80 (9): 78-81.
Autoria compartida (autor+autor corporatiu, separats amb un punt i coma) Cardiovascular Surgery Committee; Cohn LH, Chitwood WR, Craver JM, Daggett WM, Jones RH et al. Interventional catheterization procedures and cardiothoracic surgical consultation. J Am Coll Cardiol. 1992; 19 (6): 1363.
Article amb DOI (opcional) Chirveches-Pérez E, Roca-Closa J, Puigoriol-Juvanteny E, Úbeda-Bonet I, Subirana-Casacuberta M, Moreno-Casbas MT. Cuidados e implicaciones en los cuidadores de pacientes quirúrgicos en el domicilio. Enferm Clin. 2014; 24 (6): 330-338. DOI: 10.1016/j.enfcli.2014.07.005.

 

ElementsAuthor (R) | Author Affiliation (O) | Article Title (R) | Article Type (O) | Journal Title (R) | Edition (R) | Content Type (O) | Type of Medium (R) | Date of Publication (R) | Date of Update/Revision (R) | Date of Citation (R) | Volume Number (R) | Issue Number (R) |Location (Pagination) (R) | Availability (R) | Language (R) | Notes (O)

R: obligatori

O: opcional

Tipologia Posarem Internet amb la i majúscula.
Data de consulta Entre claudàtors i amb la paraula: consultat (citat / citado / acceso / cited...). Mendeley utilitza: citat / citado / cited. 
URL Sense claudàtors i amb la locució Disponible a: (Recuperat de; Recuperado a partir de / Available from). 
Paginació Si l’article no té les pàgines numerades segons la revista original, les posarem aproximades [aprox. 5 p.] [aprox. 5 pantalles] [about 5 p.]

 

Exemples
 

Puigventós F, Riera M, Delibes C, Peñaranda M, De la Fuente L, Boronat A. Estudios de adherencia a los fármacos antirretrovirales: una revisión sistemática. Med Clin (Barc) [Internet]. 2002 [consultat 22 d’abril de 2015]; 119 (4): 130–137. Disponible a: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775302733411

Farquharson B, Bell C, Johnston D, Jones M, Schofield P, Allan J et al. Nursing stress and patient care: real-time investigation of the effect of nursing tasks and demands on psychological stress, physiological stress, and job performance. J Adv Nurs [Internet]. 2013 [consultat 22 d’abril de 2015]; 69 (10): 2327-2335. Disponible a: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jan.12090/pdf

Article de revisió de la Cochrane Library Guay J, Kopp S. Epidural pain relief versus systemic opioid-based pain relief for abdominal aortic surgery. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 2016 [consultat 14 de març de 2016]; (1): [aprox. 96 p.]. Disponible a: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD005059.pub4/pdf
Article amb DOI (opcional) Chirveches-Pérez E, Roca-Closa J, Puigoriol-Juvanteny E, Úbeda-Bonet I, Subirana-Casacuberta M, Moreno-Casbas MT. Cuidados e implicaciones en los cuidadores de pacientes quirúrgicos en el domicilio. Enferm Clin [Internet]. 2014 [consultat 14 de març de 2016]; 24 (6): 330–338. Disponible a: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862114001090DOI: 10.1016/j.enfcli.2014.07.005
En curs de publicació Antigament, dels articles en paper acceptats (però pendents de publicació) era difícil confirmar-ne les dades i se suggeria que no s’incorporessin a les referències. En canvi, actualment trobem articles acceptats en revistes electròniques i indexats en bases de dades, sense assignació de volum, número i pàgines. Només s’ha de fer una menció que estan en curs de publicació: 

• Epub ahead of print / Epub / In press / Forthcoming 
• En curs de publicació / De propera aparició / De pròxima aparició 

Pushpanathana ME, Andrea ML, Meghan GT, Gasson N, Romola S. The relationship between sleep and cognition in Parkinson’s disease: a meta-analysis. Sleep Medicine Reviews [Internet]. Epub 16 February 2015 [consultat 30 d’abril de 2015]. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079215000696# 

Suggerim fer aquest tipus de menció en la llengua del document, la data de consulta i l’enllaç URL. Posteriorment, és convenient consultar de nou aquest article per si ja li han assignat volum, número i pàgines. Per exemple: 2016; 26: 21-32. 

Per entrar-lo a Mendeley, suggerim introduir aquest tipus de menció (Epub / En curs de publicació) al camp volum: 
Chen X, Wang Y, Yan Y. The Essential Resilience Scale: Instrument Development and Prediction of Perceived Health and Behaviour. Stress Heal [Internet]. 2015 Nov 6 [consultat 14 de novembre de 2015]; En curs de publicació. Disponible a: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26541635
Part d’un article

Per exemple, si es vol esmentar només una taula d’un article:


Puigventós F, Riera M, Delibes C, Peñaranda M, De la Fuente L, Boronat A. Estudios de adherencia a los fármacos antirretrovirales: una revisión sistemática. Med Clin (Barc). 2002; 119 (4): 130–137. Tabla 5, Relación entre adherencia y control de la infección por el VIH; p. 134. 

Puigventós F, Riera M, Delibes C, Peñaranda M, De la Fuente L, Boronat A. Estudios de adherencia a los fármacos antirretrovirales: una revisión sistemática. Med Clin (Barc) [Internet]. 2002; 119 (4): 130-137. Tabla 5, Relación entre adherencia y control de la infección por el VIH; [consultat 22 d’abril de 2015]; p. 134. Disponible a: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775302733411

 

Article de revista. En format paper

Puigventós F, Riera M, Delibes C, Peñaranda M, De la Fuente L, Boronat A. Estudios de adherencia a los fármacos antirretrovirales. Una revisión sistemática. Med Clin (Barc). 2002;119(4):130-7.

Vancouver article paper

Article de revista. En format electrònic

Puigventós F, Riera M, Delibes C, Peñaranda M, De la Fuente L, Boronat A. Estudios de adherencia a los fármacos antirretrovirales. Una revisión sistemática. Med Clin (Barc) [Internet]. 2002 [citat 9 gener 2019];119(4):130-7. Disponible a: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025775302733411

Vancouver article electronic