Eines d'intel·ligència artificial

 

Segons l’estil bibliogràfic APA hi ha una manera per citar la informació obtinguda d’una conversa amb una aplicació d’intel·ligència artificial, com ara ChatGPT.

El que se cita no és una conversa amb una persona sinó amb el producte d’un algoritme, que es considera una obra intel·lectual. L’autor del ChatGPT és OpenAI, i per tant es podria citar:

Referencia:

OpenAI. (2023). ChatGPT (versió 14 de març) [Large language model]. https://chat.openai.com/chat.

I la cita al text:

·         Cita directa: (OpenAI, 2023)

·         Cita indirecta: OpenAI (2023)

També podeu incloure el text complet de les respostes de l’eina d’IA en un apèndix del vostre article o en materials suplementaris en línia, de manera que els lectors tinguin accés al text exacte que es va generar. És important documentar el text exacte creat ja que ChatGPT genera una resposta única a cada sessió de xat, fins i tot si es dona la mateixa indicació. Si creeu apèndixs o materials suplementaris, recordeu que cadascun s'hauria de citar almenys una vegada al cos del vostre document d'estil APA.

(OpenAI, 2023; veure Apèndix A per a la transcripció completa).

Font: How to cite ChatGPT (apa.org).