Altres estils

 

  • La Generalitat de Catalunya ha publicat Citació bibliogràfica, un opuscle on trobareu orientacions precises per abordar els dubtes que es poden plantejar en la redacció de treballs, informes o altres documents. L’estructura, que se centra en les diverses parts de la citació, facilita una localització ràpida de les solucions.
  • Harvard Style (Coventry University)
  • Chicago Manual of Style
  • NLM (Citing Medicine)
  • Estilo CSE (Universitat d'Alacant)