Capítols o parts d'un llibre

 

Elements: autor del capítol (si hi consta), títol i subtítol del capítol, editors literaris del llibre, títol i subtítol del llibre, lloc d’edició, editorial, any de publicació, pàgina o pàgines del capítol.

Cognom, Nom de l’autor del capítol. “Títol del capítol: Subtítol.” Títol del llibre en cursivaSubtítol en cursiva. Nom Cognom de l’editor literari del llibre. Edició a partir de la 2a., si hi consta. Ciutat: Editorial, any. primera pàgina del capítol-última pàgina del capítol.

Kisch, Herbert. “La industria textil en Silesia y Renania: Un estudio comparativo de sus procesos de industrialización.” Industrialización antes de la industrialización. Peter Kriedte et al. 2a ed. Barcelona: Crítica, 1986. pp. 266-298.

Elements: autor del capítol (si hi consta), títol i subtítol del capítol, editors literaris del llibre, títol i subtítol del llibre, lloc d’edició, editorial, any de publicació, pàgina o pàgines del capítol, base de dades o lloc web on es troba el llibre, la URL i la data de l’accés.

Se cita de la mateixa manera que un capítol o part de llibre en paper, però s’ha de fer constar a més a més la base de dades o web d’on hem recuperat el llibre, la URL i la data de l’accés.

Harpine, E. Clanton. “The Role of Motivation in an Ongoing Year-Long Program.After-school Prevention Programs for At-risk Students: Promoting Engagement and Academic Success. Elaine Clanton Harpine. Springer, 2013. pp. 49-63. Springer-e Books, https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-1-4614-7416-6. Accedit 10 juliol 2018.