Actes  i comunicacions de Congrés, Conferència, Reunió, Seminari, Simposi, etc.


Les actes de congressos, simposis o conferències publicades en una revista o llibre utilitzen el mateix format que el d’un article de revista, llibre editat o capítol de llibre editat.
En l’àmbit acadèmic, les actes són col·leccions de treballs acadèmics que es publiquen en el context d’una reunió acadèmica (congrés, conferència, jornada).
Contribució i acta s’utilitzen com a sinònims.
 

Acta de congrés publicat en un llibre

Cognom, N. (any). Títol de la ponència/col·laboració: Subtítol. En Inicial del nom i primer cognom de l’editor literari o compilador del congrés (ed.), Títol del congrés en cursiva: Subtítol (primera pàgina del capítol-última pàgina). Ciutat: Editorial.

Torres, A., Álvarez, N. i Roble, M. (2012). Estrategia de formación con enfoque anadragógico para el personal académico-administrativo de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la UANL México. En M. Castro (Comp.), Memoria II Congreso Iberoamericano de Pedagogía: Diversas Perspectivas críticas en el siglo XXI (p. 480-491). Heredia, Costa Rica: CIDE.

  • Poseu en majúscules el nom del congrés, perquè és un nom propi.
  • Es coneix com a Memòria.
Congrés publicat regularment en línia

Cognom, N. (any). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol del congrés en cursiva: Subtítol, volum en cursiva primera pàgina última pàgina. URL/DOI

Herculano-Houzel, S., Collins, C. E., Wong, P., Kaas, J. H., i Lent, R. (2008). The basic nonuniformity of the cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,105(34), 12593-12598. http://doi.org/10.1073/pnas.0805417105

Congrés amb autor

Muellbauer, J. (setembre de 2007). Housing, credit, and consumer expenditure. En S. C. Ludvigson (coord.), Housing and consumer behavior. Congrés celebrat en la trobada del Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole.

Congrés sense autor

Las relaciones entre familia y escuela: Experiencias y buenas prácticas: XXIII Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado. (2015). http://www.mecd.gob.es/dctm/cee/encuentros/23encuentro/23encuentroconsejosescolares.pdf?documentId=0901e72b81def1da

Pòster presentat a un congrés

Troitiño, M. A., García, M., de la Calle, M., Mínguez, Mª del C. i Troitiño, L. (novembre de 2013). Eventos culturales y revitalización turística: Toledo (España) y el IV Centenario de “El Greco”. Pòster presentat al XII Congreso Mundial de la Organización de las Ciudades del Patrimonio Mundial “Ciudades Patrimonio, Ciudades Sustentables”, Oaxaca, México.

 


Per a contribucions, resums de ponències i pòsters en congressos, indiqueu any i mes del congrés.