Articles de premsa

 

Elements: Author (R) | Article Title (R) | Newspaper Title (R) | Edition (R) | Type of Medium (R) | Date of Publication (R) | Section Letter, Number, or Name (R) | Location (Pagination) (R) | Column Number (R) | Physical Description (O) | Language (R) | Notes (O)

R: obligatori

O: opcional

Exemples
Article de diari en paper Ariza J. Las otras víctimas del Alzheimer: la enfermedad desgasta física y psíquicamente a los cuidadores y familiares del paciente. La Vanguardia. 21 de septiembre de 2012; Monográfico especial: 6-8.
Article de diari en format electrònic Serra J. El Parkinson no és només tremolor. Ara [Internet]. 10 de desembre de 2010 [consultat 5 de maig de 2015]; Progressos mèdics: [aprox. 2 pantalles]. Disponible a: http://www.ara.cat/societat/Parkinson-Clinic-Alzheimer_0_387561578.html

 

Article de diari en paper:

Serra J. El Parkinson no és només tremolor. Ara. 10 desembre 2010; Progressos mèdics: 1-2.

vancouver premsa paper

Article de diari en format electrònic:

Serra J. El Parkinson no és només tremolor. Ara [Internet]. 10 desembre 2010 [citat 9 gener 2019];Progressos mèdics: 1-2. Disponible a: http://www.ara.cat/societat/Parkinson-Clinic-Alzheimer_0_387561578.html

vancouver premsa electrònic