Llibres

 

Nombre d’autors

La NLM recomana esmentar-los tots, sigui quin sigui el nombre. Opcionalment, es pot citar-ne fins a 6, i després posar-hi “et al.”, o bé fins a 3 i després posar-hi “et al.”. També es pot substituir l’abreviatura llatina “et al.” per “i altres”. Suggerim esmentar fins a 6 autors, i després posar-hi “et al.” (tal com fa el gestor Mendeley).

Farquharson B, Bell C, Johnston D, Jones M, Schofield P, Allan J et al.

Número d’edició S’esmenta a partir de la 2a edició.
Punt final A les referències de llibres en paper. Quan són llibres electrònics, recomanem que no s’hi posi punt final.
Subtítols S’hi poden incloure, després de dos punts.
Si l’obra té més d’un volum  Mencionarem el número del volum després del títol.
Ciutat d’edició S’hi posa la primera esmentada, la més ressaltada, i si no és coneguda es posa entre parèntesis el país o estat. Amb les editorials es fa igual: hi posarem la més destacada, no diverses.
Si l’any porta copyright  S’hi pot posar, amb una c al davant: c2015.
Número de pàgines  ...i altres informacions com ara la col·lecció: són opcionals.
Llibre amb reimpressió Posarem la data de la reimpressió, que és la més recent. Opcionalment, al camp edició esmentarem que es tracta d’una reimpressió.
Coordinadors, editors, compiladors...

Després dels noms hi posarem una coma. La menció de coordinadors/editors/ compiladors es fa en la llengua original de l’obra o en la llengua del treball. 

Us recordem que, de moment, les informacions d’edició i autoria Mendeley les tradueix a la llengua del treball, no les posa segons la llengua de l’obra consultada o citada.

DOI (opcional) En llibres electrònics, sense puntuació de separació entre l’enllaç i el DOI. En llibres en paper, un punt entre les pàgines i el DOI. No es posa punt al final.
Paginació dels capítols o parts  Pàgina inicial-pàgina final del capítol. Podem ometre els dígits iguals: 234-245 o 234-45. Per als llibres electrònics: si la paginació (format PDF) és la mateixa que en format paper, posarem aquesta, sense claudàtors. Si no la coneixem amb exactitud, posarem pàgines o pantalles aproximades entre claudàtors: [aprox. 2 pantalles] [aprox. 10 p.].

 

Elements: Author/Editor (R) | Author Affiliation (O) | Title (R) | Content Type (O) | Type of Medium (R) |Edition (R) | Editor and other Secondary Authors (O) | Place of Publication (R) | Publisher (R) | Date of Publication (R) | Pagination (O) | Physical Description (O) | Series (O) | Language (R) | Notes (O)

R: obligatori

O: opcional

Exemples
Autors Ross MH, Pawlina W. Histología: texto y atlas color con biología celular y molecular. 4a reimpr. de la 5a ed. Buenos Aires: Médica Panamericana; 2010.
Editors o compiladors com a autors Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Matthews JB, Pollock RE, editores. Schwartz Principios de cirugía. 9a ed. México: McGraw-Hill; 2010.
Organització com a autor  Grup de Treball de Formació en Salut Comunitària. Estratègies per a la integració de la medicina comunitària en atenció primària. Barcelona: Institut d’Estudis de la Salut; 2004.

Si l’autoria és compartida: autors + autor corporatiu, se separaran amb un punt i coma.

García Ibáñez J, coordinador; Grup de Treball sobre Trastorns Mentals Greus en la Infància i l’Adolescència. Recomanacions per a l’atenció dels trastorns mentals greus en la infància i l’adolescència. Barcelona: Servei Català de Salut; 2003.

*A Mendeley, per tal que el nom de l’entitat segueixi el mateix ordre, triarem “institution” al camp autor, per tal que una entitat com per exemple l’Institut Català de la Salut no aparegui com a “Salut IC”.

 

Elements: Author/Editor (R) | Author Affiliation (O) | Title (R) | Content Type (O) | Type of Medium (R) | Edition (R) | Editor and other Secondary Authors (O) | Place of Publication (R) | Publisher (R) | Date
of Publication
 (R) | Date of Update/Revision (R) | Date of Citation (R) | Extent (Pagination) (O) | Series (O) |Availability (R) | Language (R) | Notes (O)

R: obligatori

O: opcional

Exemples
Editors o compiladors com a autors Cortés-Funes H, Colomer Bosch R, editores. Tratado de oncología [Internet]. Barcelona: Permanyer; 2009 [consulta 26 de febrer de 2016]. Disponible a: http://biblioteca.udg.edu/le/libro_tratado_onco_T1.pdf
Amb DOI (no obligatori)

Schiraldi GR. Post-traumatic stress disorder sourcebook: a guide to healing, recovery, and growth [Internet]. New York: McGraw-Hill; 2000 [consultat 25 de febrer de 2016]. Disponible a: http://www.imd.inder.cu/adjuntos/article/517/Post%20Traumatic%20Stress%20Disorder%20Sourcebook.pdf DOI: 10.1036/0737302658

 

Llibres. En format paper

Marsh H. Ante todo, no hagas daño. Barcelona: Ediciones Salamandra; 2016.

Quan l’obra té coordinadors, directors i/o editors:

Ballester Ferrando D, Fuentes Pumarola C, editors. Manual de tècniques i procediments d’infermeria. Girona: Documenta Universitaria; 2011.

Vancouver Llibres paper

 

Llibres. En format e

lectrònic

Lindström B, Eriksson M. Guía del autoestopista salutogénico: camino salutogénico hacia la promoción de la salud [Internet]. Girona: Documenta Universitaria; 2011 [citat 9 gener 2019]. Disponible a: https://0-edu--library-com.cataleg.udg.edu/producte/gua-del-autoestopista-salutognico/

Vancouver Llibres electrònics