Campus Centre

Aula 1 Florence Nightingale

 • 4 taules (24 persones)
 • 5 ordinadors
 • Pissarra i endolls
 • Estudi i treball en grup, estudi individual, docència, reunions

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Centre

Aula 2

 • 1 taula individual
 • Ordinador i endolls
 • Aula per videoconferències

Reserves: només per a estudiants i investigadors del campus

Biblioteca del campus Centre
 

Aula 3

 • 8 taules (16 persones)
 • Endolls
 • Estudi i treball individual 

Biblioteca del campus Centre


 

Espai per a exposicions entrada

 • 125 m2
 • Adequat per a vitrines, pantalles enrotllables i plafons i quadres a la paret

Biblioteca del campus Centre