Campus del Barri Vell

Aula cartoteca

 • 18 taules (36 persones)

 • Pissarra, ordinador i projector

 • Treball en grup i activitats formatives

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Barri Vell
 

Aula informàtica Anna Mir

 • 20 ordinadors

 • Pissarra, ordinador i projector

 • Treball individual i en grup i activitats formatives

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Barri Vell

Seminari Aurora Bertrana

 • 6 taules (24 persones)

 • Pissarra, endolls, ordinador i projector

 • Treball en grup i activitats formatives

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Barri Vell

Aula Josep Pla

 • 9 taules (18 persones)

 • Pissarra, 2 ordinadors i projector

 • Treball en grup i activitats formatives

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Barri Vell


 

Biblioteca Ferrater Mora

 • 2 taules (12 persones)

 • Pissarra i ordinador

 • Sala per a investigadors, seminaris, activitats formatives i reunions

Reserves: per a investigadors, seminaris, activitats formatives i reunions

Biblioteca del campus Barri Vell
 

Laboratori

 • 6 taules (10 persones)

 • Pissarra, endolls, ordinadors i projector

 • Treball en grup, reunions i activitats formatives

Reserves: per a grups d’estudiants (períodes de 2 hores) i per a reunions i activitats formatives

Biblioteca del campus Barri Vell

 

Espai per a exposicions

entrada claustre

 • 30 m2
 • Adequat per a vitrines i pantalles enrotllables

entrada muralla

 • 10 m2
 • Adequat per a plafons i quadres a la paret

Biblioteca del campus Barri Vell