Imatges (fotografies, obres gràfiques, etc.)

 

Generalitats:

  • Es pot incloure com a títol de la imatge un títol que formi part de l'obra original, un títol manuscrit al recurs (o atorgat per l'organisme dipositari) o un títol popular/tradicional. En altres casos en què no es disposi d'un títol clar, cal donar un títol entre claudàtors descriptiu de la matèria del recurs i de la tècnica d'impressió. Per exemple: "[Puerto de Luarca (Valdés, Astúries)][litografia]" o "[Sagrada Família (Barcelona, Catalunya)][fotografia]".
  • Les obres gràfiques poden estar produïdes per diverses persones motiu pel qual, si els seus noms apareixen al recurs, caldria detallar-ne les funcions de cadascuna de les mateixes (després del seu nom i precedides d'una coma): "Buonarroti, Michelangelo, pinxit", "Defehrt, A. J., sculpsit", "Palomino, Juan Bernabé, delineavit".... [Vegeu: Términos latinos en arte].
  • A l'apartat de notes es pot incloure la localització de l'obra (biblioteca, dipòsit, etc.), especialment quan aquesta dada és necessària per a la seva localització.
  • Les imatges extretes o reproduïdes d'altres recursos (llibres, articles, etc.) han de citar-se com a parts d'aquests recursos.
  • En relació a les imatges, gràfics i altres il·lustracions incloses en un text, cal considerar que de vegades les normes de presentació dels treballs (tesis doctorals, llibres, etc.) exigeixen la seva relació en un llistat propi (diferenciat de la bibliografia).
  • El peu de qualsevol il·lustració d'altri inclosa al text ha de detallar-ne la font, la qual pot anar precedida d'altres informacions d'interès com el títol de la imatge o una nota descriptiva d'aquesta.

 

Elements:

Autor/s principal/s. Títol de la imatge [tipus de suport o tècnica d'impressió]. Edició o versió. Responsable/s secundari/s*. Lloc de publicació: Editor, data de publicació. Col·lecció*, número de col·lecció*. Número normalitzat. Notes*.

Exemples:

Comadira, N. Poi s’ascose nel foco che li affina [mural]. Girona: Universitat de Girona, Facultat de Lletres, 1993.

Exemple amb la localització:

Rusiñol, S. Girona [pintura a l’oli]. Girona, 1896. Conservat a: Girona: Museu d'Art de Girona. Número de registre 250.279.

Elements:

Autor/s de l'obra. Títol de la imatge [tipus de suport o tècnica d'impressió]. Element d’enllaç (A:) Autor/s del recurs font. Títol del recurs font: subtítol*. Edició. Altres responsables (traductor, etc.)*. Lloc de publicació: Editorial, data de publicació, localització de la part en el recurs font (volum, pàgines, etc.). Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes*.

Exemples:

Molí d’en Solà [fotografia]: galeria. Clixé de Rafael Llimona. A: Danés i Torras, Josep. Arquitectura popular: secció septentrional de la comarca d'Olot. Barcelona: Impr. de la Casa de Caritat, 1919, p. 16.

Henry. Residencias [cartel]: son tratados maternalmente. Los mejores hoteles son habilitados para residencia de los ninos refugiados. Cté. Nacional U.G.T. Grafos. Emp. Colect. Barcelona. A: Carteles de la República y la Guerra Civil. Carteles de Guerra en España, por Jaume Miravitlles, introducción; selección y comentarios, por Josep Termes; apéndice: El Sindicato de Dibujantes Profesionales, por Carles Fontserè. Barcelona: Centre d'Estudis d'Història Contemporània: La Gaya ciencia, 1978. ISBN 8470800337 (cart.).

Elements: 

Autor/s principal/s. Títol de la imatge [tipus de suport o tècnica d'impressió]. Edició o versió. Responsable/s secundari/s*. Lloc de publicació: Editor, data de publicació. Data d’actualització/revisió (obligatori, si està disponible, per als documents en línia). Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes* [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia).  Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia).

Exemple: 

Text:

Renovació de la imatge corporativa de la  Universitat de Girona ...

 

 

Il·lustració 1. Font: Universitat de Girona 

Il·lustració 2. Font: Web de la Fundació Masó

Índex d'il·lustracions:

Il·lustració 1. Logotip de la UdG............................................................ 6

Il·lustració 2. Retrat de Rafael Masó.................................................... 40

Bibliografia

  1. Universitat de Girona. Logotip de la UdG. 2015 [imatge digital]. Girona: Universitat de Girona, 2015 [Consulta:  5 maig 2016]. Disponible a: http://www.udg.edu/imatgecorporativa/Desc%C3%A0rregues/tabid/22968/Default.aspx.
  2. Puig, Jordi. Retrat de Rafael Masó i  Valentí (1880-1935) [fotografia]. Fundació Rafael Masó. 2016 [Consulta: 29 juliol 2016]. Disponible a: http://www.rafaelmaso.org/cat/maso.php.

Elements:

Autor/s de l'obra. Títol de la imatge [tipus de suport o tècnica d'impressió]. Element d’enllaç (A:) Autor/s del recurs font. Títol del recurs font [tipus de suport]: subtítol*. Edició o versió. Responsable/s secundari/s*. Lloc de publicació: Editor, data de publicació, numeració i localització de la contribució (vol, pàg., etc.). Data d’actualització/revisió (obligatori, si està disponible, per als recursos en línia). Col·lecció*, número de col·lecció*. ISBN o altre identificador normalitzat. Notes* [Data de consulta] (obligatori per als documents en línia). Disponibilitat i accés (obligatori per als documents en línia).

Exemple:

Schematic representation of proteins involved in the biogenesis and secretion of exosomes, endosomal autophagy and secretory autophagy [figura]. A: Journal of cell communication and signaling. 2019 [Consulta: 15 juliol 2019]. Disponible a https://doi.org/10.1007/s12079-019-00524-8.