Pàgines web

 

Per citar un lloc web en general, només donarem l’adreça en el text, per exemple:

Kidspsych és un web interactiu molt interessant per a nens (http://www.kidspsych.org).

Si es vol citar una pàgina web concreta s'ha de tenir en compte:

Elements: autor, data, títol i subtítol, adreça URL.

Autor. Any de l’última actualització. Títol en cursiva. Recuperat de adreça URL

Parés, A., Simon, A. i Xunclà, F. (s. d.). Cassoles de Girona. La cuina tradicional de les comarques gironines. Conill amb cargols. Recuperat de http://www.cassolesdegirona.cat/conill_cargols.htm

  • Si no s’hi pot assignar cap autor, el títol passa a la posició de l’autor.
  • Sempre s’ha de donar la data, en format dia, mes i any. Si es desconeix, cal indicar-ho amb (s. d.).
  • En pàgines en què es canvia el contingut sovint, podem indicar la data de consulta, per exemple:

Universitat de Girona, Biblioteca. (Setembre 2016). Com citar documents. Estil APA. Recuperat el 4 d’octubre de 2016 de http://www.udg.edu/biblioteca/Comcitardocuments/tabid/23146/language/ca-ES/Default.aspx