Pàgines web

 

Per citar un lloc web en general, només donarem l’adreça en el text, per exemple:

Kidspsych és un web interactiu molt interessant per a nens (http://www.kidspsych.org).

Si es vol citar una pàgina web concreta s'ha de tenir en compte:

Autor. Any de l’última actualització. Títol en cursiva. Dia mes any consulta. URL

Amb autor personal o corporatiu

Patronat de Turisme Costa Brava Girona. (2020). Costa Brava Prinineu de Girona. [Consulta: 3 de juliol de 2020]. https://es.costabrava.org/ 

  • Si no s’hi pot assignar cap autor, el títol passa a la posició de l’autor.
  • Sempre s’ha de donar la data, en format dia, mes i any. Si es desconeix, cal indicar-ho amb (s. d.).
  • En pàgines en què es canvia el contingut sovint, podem indicar la data de consulta, per exemple:

Universitat de Girona, Biblioteca. (Setembre 2016). Com citar documents. Estil APAhttp://www.udg.edu/biblioteca/Comcitardocuments/tabid/23146/language/ca-ES/Default.aspx 

Sense autor

Flavors of Bogotá (s.f.). [Consulta: 3 de juliol de 2020]. https://www.flavorsofbogota.com/

Per a una contribuació o una part en una web

Cognom, Nom de l'autor/a de la contribució o part (Data de publicació). Títol de la contribució. A Títol del lloc web en cursiva. Editor (si apareix). [data de consulta]. URL

Attman, K. (Novembre 23, 2015). Coffee perfection at Amor perfecto. A Flavors of Bogotá. [Consulta: 3 de juliol de 2020]. https://www.flavorsofbogota.com/colombia-coffee-tasting-amor-perfecto/