Informes tècnics

 

Elements: autor, títol i subtítol, data, identificació de l’informe, DOI o URL, o lloc i nom de l’editor.

Si la citació acaba amb un número DOI o una adreça URL, no poseu punt al final. És preferible DOI a adreça URL.

Cognom, Inicial del Nom. (any). Títol en cursiva: Subtítol en cursiva (Informe núm. xxx). Ciutat: Editorial.

Martínez, C., Pérez, R., i Ruiz, R. Peritación de la práctica preventiva en seguridad en el trabajo II. Junio 2015.

Cognom, Inicial del Nom. (any). Títol en cursiva: Subtítol en cursiva (Informe núm. xxx). Recuperat de URL

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. (2012). Tecnologías de la información y las comunicaciones. Recuperat de: http://www.dane.gov.co

Altres informes:

Autor corporatiu, informe governamental U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute. (2003). Managing asthma: A guide for schools (NIH Publicació núm. 02-2650). Recuperat de http://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/resources/lung/asth_sch.pdf
Autor corporatiu, informe de grup de treball en línia

American Psychological Association, Task Force on the Sexualization of Girls. (2007). Report of the APA Task Force on the Sexualization of Girls. Recuperat de http://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report-full.pdf

Informe d’un arxiu institucional McDaniel, J. E., i Miskel C. G. (2002). The effect of groups and individuals on national decisionmaking: Influence and domination in the reading policymaking environment (CIERA Informe 3-025). Recuperat del lloc Internet de la University of Michigan, Center for Improvement of Early Reading Achievement: http://www.ciera.org/library/reports/inquiry-3/3-025/3-025.pdf
Informe breu Employee Benefit Research Institute. (Febrer 1992). Sources of Health Insurance and characteristics of the uninsured (Informe núm. 123). Washington, DC: Autor.