Articles de diari

 

Elements: autor de l’article, títol de l’article, títol i subtítol del diari, data de publicació, pàgina i secció on s’inclou l’article.

Cognom, N. (data). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol del diari en cursiva: Subtítol en cursiva, pàgina o pàgines.

Montero, R. (18 gener 2011). Occidente. El País, p. 54.

Elements:autor de l’article, títol de l’article, títol i subtítol del diari, data de publicació, URL.

Cognom, N. (any, mes dia). Títol de l’article: Subtítol de l’article. Títol del diari en cursiva: Subtítol en cursiva. Recuperat de URL

García, Ch. (2011, gener 17). La catarsis del gran maldito del jazz. El País. Recuperat 17 de gener de 2011, . Recuperat de http://www.elpais.com/articulo/cultura/catarsis/gran/maldito/jazz/elpepucul/20110117elpepicul_2/Tes