Detecció de plagi

 

La irrupció d'Internet ha crescut considerablement la còpia de treballs acadèmics per part de l'alumnat. Internet també ens ofereix diverses eines que rastregen la web per trobar textos plagiats. Tot seguit detallem algunes de les eines de detecció de plagi més interessants, totes elles gratuïtes:

  • Copyscape: http://www.copyscape.com/. El seu objectiu és controlar el plagi dels continguts en línia escrits en qualsevol idioma. Tan sols s'ha d'introduir l'URL de la pàgina perquè Copyscape analitzi tota la web per comprovar si el contingut ha estat copiat sense respectar la propietat intel·lectual.
  • Write Check: http://en.writecheck.com/. Es tracta d'una eina que, a diferència de les altres, no busca controlar que una obra original no tingui plagis, sinó garantir que el text acadèmic d'un estudiant no esdevingui un plagi. L'objectiu és que l'usuari sàpiga si el seu document està ben citat o pel contrari seria considerat un document plagiat.
  • Dupli Checker: http://www.duplichecker.com/. Localitza textos que es puguin trobar a pàgines web, amb la possibilitat de limitar la cerca a un motor de cerca concret.
  • The Plagiarism Checker: http://www.plagiarismchecker.com/. Programa que facilita les adreces web on apareix un text prèviament introduït per l'usuari. Permet fer alertes de Google.

Altres:

Extret de:

Carbonell, M. (2017). Bones pràctiques a les biblioteques de la UAB per evitar el plagi. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, (39). http://dx.doi.org/10.1344/BiD2017.39.19