Donacions


La Biblioteca agraeix els donatius de llibres i documents, que en completen i amplien el fons bibliogràfic.

L’acceptació dels donatius i fons està subjecta a aspectes com la idoneïtat, l’antiguitat, la procedència, la raresa o altres particularitats del fons, d’acord amb la normativa per a l’acceptació de donacions, aprovada per la Comissió de Biblioteca.

Valorarem que completi les col·leccions dels àmbits temàtics de la Biblioteca i que tinguin un nivell científic adequat. Es desestimaran els duplicats –excepte en casos concrets– i també els documents obsolets o en mal estat de conservació. Empleneu si us plau el formulari de petició d’acceptació.

Aquestes col·leccions extraordinàries procedeixen de llegats i donacions o són adquirides per la seva rellevància, per la seva procedència, època o història, o per la seva vàlua per a l’estudi de l’entorn, o per a la recerca o la docència de la Universitat.
Les propostes es vehicularan a través del professorat o de la unitat (escola, departament, institut o càtedra) que estigui vinculada al seu àmbit temàtic.

Quan el donant no tingui cap vincle amb la UdG, la Biblioteca s’ocuparà d’iniciar els contactes amb els òrgans acadèmics pertinents per determinar la idoneïtat del fons.
Contacteu amb
biblioteca.fonsespecials@udg.edu

Podeu consultar-la des d'aquí