Materials docents al Moodle


Les recomanacions per fer un bon ús dels materials docents publicats al campus virtual de la Universitat de Girona, l’UdGMoodle, s’emmarquen en tres eixos:

Es poden utilitzar llibres, articles de revistes i altre material per il·lustrar activitats educatives. És a dir, utilitzar lliurement textos o materials basant-se en el dret de cita. També es poden incorporar a les aules virtuals, o repartir físicament a la classe, textos o altres materials que estiguin lliures de drets i altres amb drets vigents que puguin servir per a “la il·lustració de l’activitat educativa”.

Les condicions que s’han de complir per utilitzar aquests materials en el campus virtual de la Universitat de Girona són:

a) Que siguin únicament per a la il·lustració amb finalitats educatives i d’investigació científica.

b) Que es limitin a un capítol d’un llibre, un article d’una revista o l’extensió equivalent, respecte d’una publicació, al 10 per cent del total de l’obra, indiferentment si la còpia es fa a través d’un o diversos actes de reproducció.

c) Que es realitzin a les universitats o centres públics de recerca, pel seu personal i amb mitjans i instruments propis.

d) Que es doni, almenys, una de les condicions següents:

  1. Que la distribució de les còpies parcials s’efectuï exclusivament entre els alumnes i el personal docent i investigador del mateix centre.
  2. Que només els alumnes i el personal docent i investigador del centre puguin accedir-hi a través de les xarxes internes i tancades d’un programa d’educació a distància ofert pel centre docent.

En qualsevol cas, la incorporació a l’UdGMoodle d’aquests materials s’ha de fer d’acord amb les quatre condicions indicades per al cas de la citació: obres no inèdites, indicació de la font i l’autor, utilització per a l’anàlisi o comentari, i ús proporcional a la docència que s’imparteix.

Us pot interessar consultar les “Condicions d’ús dels recursos electrònics contractats per la Biblioteca de la Universitat de Girona”.

És molt important citar tot el material que es diposita al campus virtual, tant per complir el que marca la llei de propietat intel·lectual com per poder recuperar amb garanties la informació.

També cal incloure l’autoria, tant si es tracta d’apunts propis com si són compartits amb altres professors i la seva llicència d’ús és, per exemple, Creative Commons.

La Biblioteca posa a disposició de la comunitat universitària una pàgina web on s’explica com citar documents en els tres estils més usats: APA, MLA i Vancouver, a més de donar accés i suport als gestors de referències bibliogràfiques: Zotero, Mendeley, i a altre material de suport al docent, com ara l’apartat, Propietat intel·lectual.

És convenient utilitzar la marca institucional de la Universitat de Girona per tal de garantir la integritat del material que es publica en el campus virtual UdGMoodle. El Servei de Publicacions posa a disposició de tota la comunitat universitària documents i presentacions per poder fer ús i difusió de la marca UdG. Aquest material es pot descarregar a l’apartat de publicacions de La Meva UdG.