Mapa del mes. Canvi climàtic: emissions de diòxid de carboni

Inici:
Afegir al Calendari 2019-03-18 09:40:22 2019-03-25 09:40:22 Mapa del mes. Canvi climàtic: emissions de diòxid de carboni La Cartoteca de la Universitat de Girona s'afegeix al moviment Fridays4Future que demana als governs que prenguin les mesures necessàries per reduir i alentir els efectes del canvi climàtic i que es compleixi l'Acord de París, signat l'any 2015. El Departament de Geografia i la Cartoteca de la Universitat de Girona impulsen la iniciativa "El mapa del mes" per difondre el fons cartogràfic de la UdG mitjançant l'exposició periòdica de documents d'interès o d'actualitat. En els gràfics del mapa que es presenta ara es mostren els països que generen més emissions de diòxid de carboni. De cada un dels països escollits s'han representat les xifres d'emissions de CO2 (en milions de tones) de l'any 1998, any d'inici d'aplicació del Protocol de Kyoto, i les xifres d'emissions de l'any 2017, per tal de poder fer una comparativa que permet veure quins països han aplicat polítiques per reduir els gasos d'efecte hivernacle i quins no. Destaquen la Xina i els Estats Units com els principals emissors de diòxid de carboni a l'atmosfera. Les dades s'han extret de: Global Carbon Project, projecte de recerca científica internacional que estudia, avalua i proposa accions per frenar i aturar l'augment de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Trobareu el mapa a l'entrada de la Biblioteca Barri Vell. Aquesta iniciativa complementa l'exposició "Adaptació al canvi climàtic" a la Biblioteca de Montilivi. Biblioteca UdG biblioteca@udg.edu Europe/Madrid public
Fi:

La Cartoteca de la Universitat de Girona s'afegeix al moviment Fridays4Future que demana als governs que prenguin les mesures necessàries per reduir i alentir els efectes del canvi climàtic i que es compleixi l'Acord de París, signat l'any 2015.

El Departament de Geografia i la Cartoteca de la Universitat de Girona impulsen la iniciativa "El mapa del mes" per difondre el fons cartogràfic de la UdG mitjançant l'exposició periòdica de documents d'interès o d'actualitat. En els gràfics del mapa que es presenta ara es mostren els països que generen més emissions de diòxid de carboni.

De cada un dels països escollits s'han representat les xifres d'emissions de CO2 (en milions de tones) de l'any 1998, any d'inici d'aplicació del Protocol de Kyoto, i les xifres d'emissions de l'any 2017, per tal de poder fer una comparativa que permet veure quins països han aplicat polítiques per reduir els gasos d'efecte hivernacle i quins no.
Destaquen la Xina i els Estats Units com els principals emissors de diòxid de carboni a l'atmosfera.

Les dades s'han extret de: Global Carbon Project, projecte de recerca científica internacional que estudia, avalua i proposa accions per frenar i aturar l'augment de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera.
Trobareu el mapa a l'entrada de la Biblioteca Barri Vell. Aquesta iniciativa complementa l'exposició "Adaptació al canvi climàtic" a la Biblioteca de Montilivi.

mapa del mes