Campus Centre

Aula 1 Florence Nightingale

 • 5 taules (30 persones)
 • Pissarra i endolls
 • Estudi i treball en grup, estudi individual, docència, reunions

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Centre

Aula 2

 • 4 taules (16 persones)
 • Pissarra i endolls
 • Estudi i treball en grup, estudi individual, docència, reunions

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Centre
 

Aula 3

 • 5 taules (22 persones)
 • Endolls i 4 ordinadors
 • Estudi i treball en grup, estudi individual 

Biblioteca del campus Centre


 

Aula 4

 • 5 taules (10 persones)
 • Endolls
 • Estudi i treball individual  

Biblioteca del campus Centre 

Espai per a exposicions entrada

 • 125 m2
 • Adequat per a vitrines, pantalles enrotllables i plafons i quadres a la paret

Biblioteca del campus Centre