Ajuts de col·laboració a la Biblioteca

 

Ajuts de col·laboració

Cada curs oferim 10 ajuts de col·laboració a estudiants de grau que, a banda de proporcionar un ajut econòmic, els permeten desenvolupar i millorar algunes de les competències transversals establertes en els plans d’estudi: cercar informació de manera eficaç, treballar en equip, ús de les TIC, etc. 
Els ajuts es publiquen a primers de maig i la Biblioteca informa puntualment de les convocatòries.