Articles de revistes

 

Elements: autor de l’article, títol de l’article, títol i subtítol de la revista, número de la publicació, data de publicació, pàgines en què s’inclou el document.

Cognom, Nom. “Títol de l’article: Subtítol de l’article, si hi consta.” Títol de la revista en cursiva, vol. Número del Volum, no. Número de la revista, Data de publicació, pp. Primera pàgina-última pàgina de l’article.

Si hi ha dos autors, posarem el mateix en la segona part de la citació, però en la primera part ho posarem així:

Cognom, Nom, i Autor, Cognom Autor

Si hi ha tres autors o més, posarem el mateix en la segona part de la citació, però en la primera part, així:

Cognom, Nom primer autor, et al.

Ortega, Jessica, et al. “Simptomatologia depressiva, estrès percebut i suport social en adolescents víctimes de ciberassetjament.” Anuari de psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, vol. 16, no. 2, 2015, pp. 91-104.

Elements: autor de l’article, títol i subtítol de l’article, títol i subtítol de la revista, número de la publicació, data de publicació, data de consulta i adreça URL.

Cognom, Nom. “Títol de l’article: Subtítol de l’article”. Títol de la revista, vol. Número del volum, no. Número de la revista, Data de publicació. pp. Primera pàgina-última pàgina de l’article, si en té, URL, DOI o enllaç permanent. Accedit Dia Mes Any de la data de consulta.

Article electrònic acadèmic només en versió electrònica, aquí no posem les pàgines, només la URL:

Dolby, Nadine. “Research in Youth Culture and Policy: Current Conditions and Future Directions.” Social Work and Society: The International Online-Only Journal, vol. 6, no. 2, 2008, http://www.socwork.net/sws/article/view/60/362. Accedit 9 juliol 2018.

Article electrònic acadèmic que també té versió en paper:

Sugarman, Leónie. “Handbook of stressful transitions across the lifespan”. British Journal of Guidance & Counselling, Vol. 38, no.4, 2010, pp. 498-501, https://doi.org/10.1080/03069885.2010.507939. Accedit 9 juliol 2018.

Article electrònic acadèmic en una base de dades en línia o un altre servei de subscripció electrònica:

Langhamer, Claire. “Love and Courtship in Mid-Twentieth-Century England.” Historical Journal, vol. 50, no. 1, 2007, pp. 173-96. ProQuest, https://doi.org/10.1017/S0018246X06005966. Accedit 9 juliol 2018.

Elements: autor, títol de l’article original, informació sobre la publicació original, títol de l’article en l’antologia, títol de l’antologia, editor de l’antologia, volum, lloc de publicació, editor, data d’edició, pàgines.

Gill, Brendan. “B.C. to A,D”. The New Yorker 58.13 (17 May 1982):110-15. Rpt. en “Athol Fugard”. Contemporary Literary Criticism. Ed. Jean C. Stine. Vol. 25. Detroit: Gale Research, 1983. 173-178.

Elements: autor, títol de l’article, títol de l’antologia, editor de l’antologia, volum, lloc de publicació, editor, data d’edició, pàgines.

Falk, Thomas H. “Herland”. Masterplots II. Women’s Literature Series. Ed. Frank N. Magill. Vol. 3. Pasadena: Salem, 1995. 1022-1030.

Elements: autor, títol de l’article, títol de la revista, volum, número, any, pàgines, nom de la base de dades, medi, data de recuperació.

Reider, Noriko T. “The Appeal of Kaidan Tales of the Strange”. Asian Folklore Studies 59.2 (2000): 265-284. Academic Search Premier. Web. 6 Feb. 2002.