Legislació i jurisprudència

 

Nota: La norma APA (American Psycological Association) no inclou, per si mateixa, pautes específiques per citar legislació i jurisprudència. Els exemples d’APA per citar documents jurídics provenen de The Bluebook: A Uniform System of Citation, font autoritzada nord-americana per les cites en dret i que s’ajusta al sistema legal dels Estats Units.

Per aquest motiu, tant pel que fa a les cites com per a l’elaboració de les referències bibliogràfiques sobre legislació i jurisprudència, recomanem l’ús d’algunes d’aquestes fonts:

  • Universitat de Girona (2018). Mòdul 7.2 Evitar el plagi i citar correctament. Com citar i ordenar al TFG els documents utilitzats i quins són els estils de citació habituals. Guia d'elaboració del TFG (Facultat de Dret) [Vídeo]. Recuperat de http://diobma.udg.edu//handle/10256.1/5334