Biblioteca verda


Actuem en una doble vessant: participant en campanyes de sensibilització organitzades per l’Oficina Verda i cercant l’eficiència i l’estalvi energètic a les instal·lacions: 

  • Revisant anualment els horaris d’obertura dels espais en èpoques d’exàmens o de baixa ocupació per garantir la sostenibilitat econòmica i ambiental. 
  • Introduint una gestió eficient dels residus mitjançant la recollida selectiva. 
  • Incentivant mesures que estimulin comportaments responsables en els usuaris i en el personal bibliotecari: limitant el consum de paper, etc.