Altres impresos i fonts de llibres


Són tractats d’una manera especial a MLA.

En aquests llibres gairebé es té més en compte el lloc de publicació que el nom de l’editor.

Thoreau, Henry David. Excursions. Boston, 1863.

Títol en cursiva. Editor, Nom Cognom editor, Editor (qui publica), Any de publicació.

The New Jerusalem Bible. Editor General, Henry Wansbrough, Doubleday, 1985. 

El Talmud. Ed. Izer Ginsburg. Ed. Facsímil. M. Gleizer Editor, Buenos Aires, 1946. Maxtor, 2009.

Citarem l’autor de la publicació, si hi consta. Altrament, posarem el nom del govern nacional, seguit de l’agència, incloent-hi qualssevol subdivisions o agències que serveixin com l’autor organitzatiu.

Documents governamentals en paper

Elements: Títol del document: Subtítol en cursiva, si hi consta. Edició, si hi consta i no és la primera. Nom del Departament de Govern, Agència o Comitè, Data de publicació.

Women in Canada: A Gender-based Statistical Report. 7th ed., Statistics Canada, 2015.

Documents governamentals d’un lloc web

Elements: Títol del document: Subtítol en cursiva, si hi consta. Edició, si hi consta i no és la primera. Nom del Departament de Govern, Agència o Comitè, Data de publicació, URL. Accedit Data d’accés.

Highlights from the Competition Bureau’s Workshop on Emerging Competition Issues. Competition Bureau of Canada, 4 Mar. 2016, www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/vwapj/cb-Workshop-Summary-Report-e.pdf/$FILE/cb-Workshop-Summary-Report-e.pdf. Accedit 6 juliol. 2018. 

 

Els pamflets i els materials de promoció normalment tenen autors corporatius (comissions, comitès, etc.).

Se citen com un llibre sense autor.

Your Rights Under California Welfare Programs. California Department of Social Services, 2007.