Normes

 

Elements: autor, títol i subtítol, lloc d’edició, editorial i any de publicació.

Autor. (any). Títol: Subtítol en cursiva. Edició a partir de la 2a., si hi consta. Ciutat: Editorial.

International Standard Organization. (1992). Normes terminologiques internationales: élaboration et présentation: ISO 10241. Ginebra: ISO.

Al Publication Manual of the American Psychological Association no s’especifica la descripció per a aquest tipus. S’ha fet una adaptació sobre el tipus Monografia.