Vídeos (Youtube, Vimeo, Hulu, DUGi)

 

Cognom, N. autor, si hi consta. (Dia mes any). Títol del vídeo en cursiva [Vídeo]. URL

Vídeo de You Tube

Piknini Foundation. (24 de juny de 2016). Episodio 1: CREOLE LANGUAGE - En español_ PATRIMONIO ILUSTRADO 2016. [Vídeo]. https://www.youtube.com/watch?v=iSG6ZTL8GWU

Document de DUGi que conté vídeos

Universitat de Girona, Departament de Pedagogia, Fundació Ser.Gi i Col·legi de Pedagogs de Catalunya (coord.). (22 i 24 d'abril de 2014). Converses Pedagògiques 2014: L'educació i l'àmbit de la salut [Vídeo]. http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/3415

Vídeo a DUGi

Font, E. (Abril de 2014). La pedagogia hospitalària. En Universitat de Girona, Departament de Pedagogia, Fundació Ser.Gi i Col·legi de Pedagogs de Catalunya (coord.), Converses Pedagògiques 2014: L'educació i l'àmbit de la salut [Vídeo]. http://hdl.handle.net/10256.1/3480

 

Com citar un determinat minut en contingut audiovisual (YouTube, TV, TD, audiollibres, etc.).

Inclourem una marca de temps per al començament de la cita en comptes d’un número de pàgina, per exemple:

Les persones fan “inferències i judicis radicals a partir del llenguatge corporal” (Cuddy, 2015, 2:12).