Gestors bibliogràfics

 

Els programes de gestió bibliogràfica són eines que permeten a l’usuari crear una base de dades de referències bibliogràfiques per la seva utilització personal. Aquestes referències es poden utilitzar per a crear citacions i per a elaborar la bibliografia en els treballs acadèmics i de recerca. A banda també permeten organitzar, editar i buscar referències guardades, inserir cites al text i peu de pàgina i inserir la bibliografia amb un estil de citació determinat.

Les dades es poden incorporar de manera manual o automàtica, a través de cerques a catàlegs, bases de dades, pàgines web, revistes electròniques i altres fonts d’informació.

Pots consultar el gestor que millor s’adapti a les teves necessitats consultant aquesta taula comparativa dels gestors que ha elaborat el grup de treball de Mendely del CSUC.

També pots consultar els materials formatius i d’autoaprenentatge que t’oferim:

Per qualsevol dubte o qüestió podeu posar-vos en contacte amb la Biblioteca a través del correu: biblioteca.gestorsbibliografics@udg.edu