Biblioteca de la Fundació Josep Pla

 

La Fundació Privada Biblioteca Josep Pla de Palafrugell i la Universitat de Girona van signar, el 22 d’abril de 1994, un conveni de col·laboració en matèria d’investigació amb l’objectiu de promoure els estudis sobre l’obra i la figura de l’escriptor Josep Pla. Un dels objectius d’aquest conveni de col·laboració entre les dues institucions és la catalogació i informatització dels fons de la Biblioteca, a fi de fer-los accessibles a través del sistema informàtic de la Universitat. És per això que hem incorporat aquestes pàgines al web de la Biblioteca de la UdG.

La biblioteca no ha d’estar dominada per cap fanatisme, ni intolerància. Sóc prou vell per saber on condueixen totes aquestes posicions manicomials i totes les collonades. La biblioteca ha de demostrar constantment que davant l’accés als coneixements, tothom és igual i posseeix la mateixa dignitat. 

Josep Pla, 1973

Molts dels volums de la Biblioteca Josep Pla estan dedicats pels seus autors. Aquestes dedicatòries permeten reconstruir la xarxa de relacions de l’escriptor i contribueixen a contextualitzar el fons. Podeu consultar-les des dels corresponents registres del catàleg o bé, totes juntes, a la base de dades que les recopila

Fundació Josep Pla

C/ Nou, 51

17200 Palafrugell

Tel. 972 305 577

info@fundaciojoseppla.cat

www.fundaciojoseppla.cat