Campus Montilivi

Sala Ernest Lluch

 • 25 taules (14 d’electrificades)
 • Capacitat per 50 persones
 • Pissarra, ordinador i projector
 • Adequat per a conferències, jornades, docència i altres activitats

Reservesnomés per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta -1)

Aula informàtica Rafael Masó

 • 16 ordinadors
 • Pissarra, ordinador i projector
 • Treball individual

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 1, planta 1)

Aula Lluís M. de Puig

 • 6 taules (24 persones)
 • Pissarra
 • Treball en grup

Reservesnomés per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 1, planta 1)

Aula Josep Pella i Forgas

 • 4 taules (18 persones)
 • Pissarra i endolls
 • Treball en grup

Reservesnomés per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta 1)

Aula Enric Casassas

 • 4 taules (16 persones)
 • Pissarra i endolls
 • Treball en grup

Reservesnomés per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta 1)

Aula Muriel Casals

Temporalment Fora de Servei

 • 4 taules (20 persones)
 • Pissarra i endolls
 • Treball en grup 


Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta -1)

Aula Isabel Vilà i Pujol

 • 3 taules (12 persones)
 • Endolls
 • Treball en grup

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta -1)

Aula Josep Estalella i Graells

 • 3 taules (12 persones)
 • Endolls
 • Treball en grup

Reservesnomés per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta -1)

Aules Alfa i Gamma

 • 4 taules electrificades (16 persones)
 • Endolls
 • Treball en grup

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta -1)

Aula informàtica Beta

 • 12 ordinadors
 • 4 taules electrificades (16 persones)
 • Endolls
 • Treball en grup

Reserves: només per a activitats formatives

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta -1)

Cabina A

 • Ordinador i endolls
 • Reservada per a usos individuals: tutories virtuals, exàmens orals, reunions, entrevistes docents, etc.
 • Reserves màxim 2h/dia

Reserves per tota la comunitat universitària UdG (estudiants, PDI i PTGAS)

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta 1)

Cabines B, C i D

 • 3 cabines individuals
 • Ordinador i endolls
 • Estudi individual

Reserves per a investigadors, estudiants de màster i doctorat

Biblioteca del campus Montilivi (fase 2, planta 1)