Òrbita 18 - 22. Pla estratègic


Per oferir uns serveis de màxima qualitat i adequats a les necessitats de la institució, la Biblioteca estableix cada quatre anys uns eixos estratègics que defineixen les seves línies de treball i actuació. 

L'any 2020, d'acord amb el que estableix el pla, duem a terme una avaluació parcial del desenvolupament del pla

El pla 2018-2022 és el cinquè que desenvolupem, i els eixos estratègics que inclou són: 

Òrbita 18 - 22 - Pla estraègic