Epígrafs d'enciclopèdies, diccionaris, etc.

 

Elements: autor de l’epígraf (si hi consta), títol de l’epígraf, títol del diccionari o enciclopèdia, any d’edició.

Amb autor conegut

Cognom, N. autor de l’epígraf. (any). Títol de l’epígraf. En Títol diccionari o enciclopèdia en cursiva. (Vol., p. primera pàgina-última pàgina). Ciutat: Editorial.

Trinkaus, E. (1994). Neandertal, hombre de. En Enciclopedia McGraw-Hill de ciencia y tecnología (Vol. 4, p. 1470). México: McGraw-Hill.
Sense autor conegut

Títol de l’epígraf. (any). En Títol del diccionari o enciclopèdia en cursiva. (Vol., p. primera pàgina-última pàgina). Ciutat: Editorial.

Neandertal, home de. (1988). En Gran Enciclopèdia Catalana (Vol. 16, p. 98). Barcelona: Enciclopèdia Catalana.

Elements: autor de l’epígraf (si hi consta), títol de l’epígraf, editors literaris de l’obra de referència, títol del diccionari o enciclopèdia, editorial, any de publicació, DOI o adreça URL.

Amb autor conegut

Cognom, N. autor de l’epígraf. (any). Títol de l’epígraf. En N. Cognom de l’editor (ed.), Títol del diccionari o enciclopèdia en cursiva. (edició, a partir de la 2a., si hi consta). Recuperat de URL

Graham, G. (2005). Behaviorism. En E. N. Zalta (ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy (ed. tardor 2007). Recuperat de http://plato.stanford.edu/entries/behaviorism/

Sense autor conegut

Títol de l’epígraf. (any). En Títol del diccionari o enciclopèdia en cursiva. (edició, si hi consta). Recuperat de URL

Heuristic. (s. d.). En Merriam-Webster’s online dictionary (11a ed.). Recuperat de http://www.merriam-webster.com/dictionary/heuristic


Si la citació acaba amb un número DOI o una adreça URL, no poseu punt al final. És preferible DOI a adreça URL.