Figures (fotografies, taules, dibuixos, gràfics, diagrames)

 

Les fotografies, imatges, gràfics, diagrames, etc. que s’hagin de citar s’inclouen dins de l’apartat de Figures. Les taules van a part.

Les figures han de contenir:

  • Cada figura ha d'estar numerada en l'ordre en què apareixen en el document.
  • Proporcioni a cada figura un títol breu però explicatiu. Això hauria d'aparèixer al costat del número de figura.
  • S'ha d'incloure una llegenda en la part inferior de la figura per a descriure-la i reconèixer si s'ha reproduït d'una altra font.
  • Si la figura és d'elaboració pròpia (sense usar res d'una altra font) no es col·loca res en la Nota.
  • Incloeu la referència completa en la llista de referències.

En el cas de les fotografies, si surten persones, cal tenir l’autorització, sobretot en el cas de menors d’edat.

Elements: Autor/s, any, títol, tipus de material (imatge, fotografia, gràfic).

Citació d’una imatge dins de la redacció del treball

Hem de posar en el peu de la imatge els següents elements:

Elements: Figura X (on X és el número correlatiu que posem a la imatge, i sempre ha de ser en negreta). Descripció de l’original, extret o adaptat, “Títol de la figura”, autoria, llibre, revista o recurs electrònic. Menció de drets de propietat (Copyright o Llicència CC).

Posarem la nota al peu de la figura en un cos més petit que la lletra del treball.

APA - Figures: fotografies, imatges, dibuixos, gràfics, diagrames

 

Figura 1. Portal de Santa Clara, enderrocat el 1958 (1911-1915), de V. Fargnoli. INSPAI, Centre de la Imatge. Diputació de Girona.

Per fer la citació en el text hem de seguir les mateixes normes que els altres documents: Cognom i any de creació. Al final de la cita haurem de posar entre parèntesi “vegeu figura” i el número que li correspon.

A la referència  de la bibliografia final haurem de fer constar el tipus d’imatge que hem utilitzat:

-Imatge digital: si es tracta d’imatges en format digital o que hagin estat retocades o manipulades digitalment.

-Fotografia: si es tracta de fotografies en paper, tot i que potser l’hem aconseguit en versió digital.

Citació d’una imatge a la bibliografia final:

Una fotografia (amb autor i data):

Fargnoli, V.  (1958). Portal de Santa Clara, enderrocat el 1958 (1911-1915) [Fotografia].

Una imatge (amb autor, sense data):

Balazh, A. Cuadro en lienzo.  Los fragmentos del planeta tierra. Turquía. Mar de Mármara [Imatge digital]. Pixers. Recuperat el 6 de juliol de 2021 de https://pixers.es/cuadros-en-lienzo/los-fragmentos-del-planeta-tierra-turquia-mar-de-marmara-63103724

Elements: Taula X (X és el número correlatiu que li pertoca a cada taula), nom o títol de la taula. A sota de la taula Nota en cursiva de la taula, on es donen dades explicatives sobre la taula.

Taula adaptada d’un llibre o extreta d’un llibre

Taula 1. Paradigmas de la didáctica.

Citar taules estil APA 1

Nota: Representants i premisses dels paradigmes de la didàctica. Extret de “Paradigmas y educación”, de A.J. Murillo, 2015, México : CEIDE, p. 38.

Citació a la bibliografia final:

Murillo, J. A. (2015). Paradigmas y educación. México: CEIDE.

Taula d’elaboració pròpia

Taula 2. Xifres de parlants de llengües indígenes a Mèxic, any 1998.

Citar taules estil APA 2

Nota: Taula que mostra el percentatge de població indígena de Mèxic i que parlen la seva llengua indígena.

 

Si la imatge i/o el títol donen una idea clara del contingut no és necessari posar una descripció.

Figura #

Nom de la figura

Espai per a la figura

Nota. Descripció. Adaptat d'o Elaborat amb dades d'o Pres de "Títol de l'article", per Inicial(és) Nom(s). Cognom(s) Autor(és), any, Títol de la revista, #volum(#Edició o #exemplar), p. #. Doi:XXXXXXXXX o http://www. Drets d'autor o Copyright o Llicència Creative Commons o En el domini públic o Reimprès amb permís o Adaptat amb permís any(del dret d'autor) per Propietari dels drets.

EXEMPLE

Figura 1

La Lima de primeros del siglo XIX en Correo de Indias (1942).

Apa Figures Lima

Nota: Imatge de la pel·lícula Correo de Indias (1942), d’Edgar Neville. Extreta de “La “Edad de oro” del cine histórico español (1942-1953) y su repercusión escenográfica”, per Rafael de España, 2021, Filmhistoria online: Revista de Historia y Cine desde 1991, 37(2), p. 67-96. https://revistes.ub.edu/index.php/filmhistoria/article/view/37736/36563

Referència

España, R. de. (2021). La “Edad de oro” del cine histórico español (1942-1953) y su repercusión escenográfica [en línea]. Filmhistoria online: Revista de Historia y Cine desde 1991. 37(2), p. 67-96. https://revistes.ub.edu/index.php/filmhistoria/article/view/37736/36563

Cognom, Inicial nom Autor. (Data). Nom de l’obra d’art en cursiva [Tipus d’obra]. Ubicació de l’obra d’art. URL, si cal

Goya, F. de. (1786). Riña de gatos [Pintura]. Museo del Prado, Madrid, España.

Botero, F. (1932). Cocos. [Pintura]. Museo Botero, Bogotá, Colombia. https://www.banrepcultural.org/coleccion-de-arte/obra/cocos-ap5321