Ajudes a "Proyectos de Generación de Conocimiento" del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023

 

Quan els resultats no siguin susceptibles de protecció de drets de propietat industrial o intel·lectual, les publicacions científiques resultants del finançament atorgat a l'empara de la present convocatòria han d'estar disponibles en accés obert, d'acord amb l'article 37 de la Llei 14/2011, 1 de juny.

Inclou:

 • Publicació en revistes seriades o periòdiques
 • Dades de recerca

 

Una còpia en format electrònic de les contribucions acceptades per publicacions d'investigació que es derivin del projecte finançat: article final (pdf) o manuscrit revisat i acceptat per a la seva publicació abans del format final (post-print o "accepted author manuscript").

Les dades que s'han de considerar per al dipòsit:

 • Referències a dades i/o codis reutilitzats.
 • Protocols, templates i/o codis usats per a generar les dades brutes.
 • Dades brutes.
 • Codi per processar les dades brutes (i/o documentació sobre el programari comercial utilitzat per a processar les dades brutes).
 • Dades processades (o part de les dades processades per exemplificar com es va fer el processament i què fa el codi de processament).
 • Dades finalitzades (dades de les figures traçades en l'article de recerca).

Nota: Consulteu a la base de la convocatòria les excepcions a l'obligatorietat del règim de publicació en obert i de l'accés obert a les dades d'investigació en el cas que la convocatòria ho tingui en compte.

TOTS els investigadors que rebin finançament públic dels plans estatals d'Investigació Científica i Tècnica i d'Innovació i que hagin decidit difondre els resultats en revistes científiques.

Pel que fa a les publicacions: en un termini no superior als sis mesos després de la seva publicació comercial, excepte en l'àrea de les Ciències Socials i Humanitats, on el termini establert no serà superior a l'any.

Per les dades de recerca: abans que passin dos anys des de la finalització del projecte.

Els objectes digitals susceptibles de dipòsit han d'incloure dades bibliogràfiques i metadades: nom de l'entitat finançadora, nom del projecte ... D'aquesta manera es facilita el seguiment de l'acompliment de l'article 37 de la Llei de la Ciència sobre accés obert.

Es recomana als investigadors que transfereixin de manera no exclusiva als editors dels drets d'explotació necessaris per a la publicació dels treballs acceptats en revistes ... Es recomana incloure una addenda que permeti l'autoarxiu de la versió final al repositori institucional per tal de complir amb el marc legal espanyol.

En documents i dades embargats, el repositori els alliberarà transcorregut aquest període, de forma automatitzada.

S'han d'arxivar les publicacions en un repositori institucional o temàtic d'accés obert. En el cas de la Universitat de Girona: DUGiDocs

 • Incloure la referència bibliogràfica en el GREC i adjuntar l'arxiu de l'article (PDF final o accepted manuscript). Com fer-ho
 • Quedarà dipositat en el Repositori Institucional de la Universitat de Girona, DUGiDocs i serà recol·lectat per l'agregador nacional de repositoris en accés obert RECOLECTA ​

On publicar les dades:​

1. Si existeix, publiqueu en un repositori temàtic de la vostra àrea de coneixement. Consulteu re3data.org  per matèria. 

2. Publiqueu dades al Repositori Institucional de la Universitat de Girona, DUGiDocs  o al Repositori de dades de recerca (RDR). CORA (CSUC) .

3. Disposeu d’altres repositoris (Dryad, Figshare, Zenodo, GitHub, Mendeley Data, etc). 

Per més informació podeu consultar els següents documents:

 1. Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de dades de recerca . GT de Suport a la Recerca, CBUC, 2020.
 2. Taula comparativa dels diferents repositoris multidisciplinars . Extret del document “Recomanacions per seleccionar un repositori per al dipòsit de les dades de recerca”, GT de Suport a la Recerca, CBUC, 2020.
 3. Sobre el Repositori de Dades de Recerca (RDR). CORA (CSUC): Què és, quines característiques té.

És un document formal que ha de presentar-se a l'inici de la investigació en el qual es descriu què faràs amb les teves dades durant i després de finalitzar la teva recerca i que pot modificar si es produeixen canvis en el procés d'aquesta.

Que ha d'incloure:

 1. Resum de les dades
 2. Dades FAIR
 3. Assignació de recursos
 4. Seguretat de les dades
 5. Aspectes ètics
 6. Altres temes d'interès
 7. Suports en el desenvolupament del pla.

Com fer un pla de gestió de dades (PGD):