Tarifas

Subtítulo

Texto en preparación.

Peticions d'usuaris UdG (interns)
     
  Reproducció (1) Préstec (2)
Biblioteques de la CBUC-CSUC i biblioteques acord CCUC 0,15 € pàg. 0,00 €
  6,05 € article fins a 40 pàg.  
Catalunya i Estat Espanyol 1,21 € per cada bloc addicional de 10 pàg. 8,00 € 
  Microfilm o fitxer digital: preu cost + 20%  
Europa 22,00 € 27,00 €
British Library Segons pressupost 27,00 €
Estats Units i la resta de països 22,00 € 30,00 €


Peticions d'usuaris autoritzats UdG (externs)
     
  Reproducció (1) Préstec (2)
  12,10 € fins a 40 pàg.  
Catalunya i Estat Espanyol 2,42 € per cada bloc addicional de 10 pàg. 9,00 €
  Microfilm o fitxer digital: preu cost + 20% + 21 % IVA  
  24,20 €  
Europa Microfilm o fitxer digital: preu cost + 20% 30,00 €
  Segons pressupost  
British Library Microfilm o fitxer digital: preu cost + 20% + 21 % IVA 30,00 €
Estats Units i la resta de països 27,83 € 36,00 €

 

Peticions de biblioteques i centres externs
     
  Reproducció (1) Préstec (2)
Biblioteques del CBUC i del CCUC amb acord signat 0,15 € cada pàg. Gratuït
Biblioteques i altres biblioteques catalanes i de l'Estat Espanyol 6,05 € fins a 40 pàg. 8,00 €
  1,21 € per cada bloc addicional de 10 pàg.  
Europa 9,68 € fins a 40 pàg. 16,00 (3)
  1,21 € per cada bloc addicional de 10 pàg.  
Estats Units i la resta de països 24,20 € 30,00 € + preu duana

(1) Totes les tarifes de reproducció porten IVA inclòs. 
(2) El preu és per volum i no per obra. 
(3) En cas que el centre ens cobri per un préstec més de 16,00 € s'aplicarà reciprocitat.

Escanejat de documents 0,15 €
Impressió de microformes  
  • Full DIN-A4
0,15 €
  • Full DIN-A3
0,20 €
Difusió de fitxers digitals amb finalitats comercials per a entitats públiques o institucions sense ànim de lucre 15,00 €
Fitxers digitals per a empreses privades 30,00 €

 

Bàsica 30,00 €
Bàsica + accés a la Biblioteca Digital 100,00 €
Col·lectius amb conveni: col·legis professionals i altres entitats 1.000,00 € (4)


(4) Es podrà establir descomptes per als col·lectius mitjançant la formalització d'un conveni que ho reguli. 

Tarifes exclusives per a usuaris autoritzats.

Cerques de documents per encàrrec (5) 30,00 €
Assessorament documental (6) 50,00 €
Formació en l'ús de les eines deocumentals (7) 25,00 € per assistent i hora


(5) Cerques puntuals i subministrament de referències bibliogràfiques. Si s'escau, cal sumar cost del servei d'obtenció de documents.
(6) Definició de les necessitats informacionals i actualització posterior del perfil. 
(7) Assessorament per a grups sobre els recursos i les eines documentals.

Enregistrament d'actes, cursos, seminaris, etc. 36,00 €/hora + cost material