Wikis


Es tracta d’un lloc web les pàgines del qual poden ser editades per múltiples persones a través del navegador, com per exemple Wikipedia. En ser una tasca en col·laboració no podem tenir garanties pel que fa a la verificabilitat o l’expertesa d’aquestes entrades.

Poden ser amb data o sense data, amb autor o sense autor.

Exemple amb data  

Tema. (Any, mes dia). En títol de Wiki en cursiva. Dia mes any de la consulta http://xxxx

Sufismo (2018, mayo 11). En Wikipedia. 15 de juny de 2018 https://es.wikipedia.org/wiki/Sufismo