Títols de revista


Títol en cursiva: Subtítol en cursiva (any d’inici-any final). Ciutat: Editorial.

Revue de l’art (1968- ). Paris: Flammarion.

En el Publication Manual of the American Psychological Association no s’especifica la descripció per a aquest tipus. S’ha fet una adaptació sobre el tipus Monografia.