Figures (fotografies, taules, dibuixos, gràfics, diagrames)

 

Són representacions visuals de la informació.

Al peu de la fotografia hem de posar els següents elements (en un cos de lletra més petit que la resta del text):

Elements: Figura X. en cursiva (on X és el número correlatiu que li pertoca). Descripció de l’original, extret de/adaptat, “Títol de la imatge”, autoria, llibre, revista o recurs electrònic. Menció dels drets de propietat (Copyright o Llicència CC).

APA - Figures: fotografies, imatges, dibuixos, gràfics, diagrames


Figura 1. “Portal de Santa Clara, enderrocat el 1958 (1911-1915)”. Autor: Valentí Fargnoli. Fons de la Diputació de Girona. INSPAI, Centre de la Imatge. Diputació de Girona. Extret de Monestirs de Catalunya. Monestir de Santa Clara de Girona. Puríssima Concepció. https://www.monestirs.cat/monst/girones/gi11clar.htm

Citació dins del text:

En una fotografia sense data el desaparegut Portal de Santa Clara tenia aquest aspecte (vegeu figura 1).

Citació en la bibliografia final:

Portal de Santa Clara, enderrocat el 1958 (1911-1915). [Fotografia]. (s.d.)https://www.monestirs.cat/monst/girones/gi11clar.htm

Les taules representen la relació quantitativa entre dos eixos. El propòsit d’incloure taules en el nostre treball o text és realçar la comprensió de la informació que estem oferint.

Totes les taules que posem en el nostre treball ha d’incloure els següents elements (en un cos de lletra més petit que la resta del text):

Elements: Taula X (X és el número correlatiu que li pertoca a cada taula), nom de la taula. A sota de la taula Nota en cursiva de la taula, on es donen dades explicatives sobre la taula.

Taula adaptada d’un llibre o extreta d’un llibre

Taula 1. Paradigmas de la didáctica.

Citar taules estil APA 1

Nota: Representants i premisses dels paradigmes de la didàctica. Extret de “Paradigmas y educación”, de A.J. Murillo, 2015, México : CEIDE, p. 38.

Citació a la bibliografia final:

Murillo, J. A. Paradigmas y educación. (2015). México: CEIDE.

Taula d’elaboració pròpia

Taula 2. Xifres de parlants de llengües indígenes a Mèxic, any 1998.

Citar taules estil APA 2

Nota: Taula que mostra el percentatge de població indígena de Mèxic i que parlen la seva llengua indígena.

 

Els dibuixos representen la informació amb il·lustracions.

Llibres Ceip Sant Jordi

Figura 2. Llibres dibuixats pels alumnes del CEIP Sant Jordi per tal de recuperar llibres usats.

Representen la relació quantitativa entre dos eixos. Els gràfics poden ser gràfics de línies, de barres, gràfics pictòrics, gràfics circulars o de pastís, etc.

Gràfics APA

Representen una informació no quantitativa, per exemple, un diagrama de flux o de processos.

Diagrames APA