Articles no publicats


 

Articles en preparació

Cognom, N. de l’autor. (any). Títol de l’article: Subtítol en cursiva. Manuscrit en preparació.

Kirk, J. T. (2011). Reprogramming the Kobayashi Maru test: A tale of an inside job and the genius behind it. Manuscrit en preparació.

  • La data és l’any de creació de l’article.
Articles presentats (en anglès submitted

Cognom, N. de l’autor. (any). Títol de l’article: Subtítol en cursiva. Manuscrit presentat per a la seva publicació.

Castle, R. (2012). Shadowing a police officer: How to be unobtrusive while solving cases in spectacular fashion. Manuscrit presentat per a la seva publicació.

  • La data és l’any de creació de l’article.
  • No s’ha d’indicar on s’ha presentat l’article fins que no s’hagi acceptat per ser publicat.
Articles acceptats (pendents de publicació) 

Cognom, N. de l’autor. (en premsa). Títol de l’article: Subtítol. Títol de la revista en cursiva: Subtítol de la revista en cursiva.

Castle, R. (en premsa). Shadowing a police officer: How to be unobtrusive while solving cases in spectacular fashion. Professional Writers’ Journal.

  • No s’indica la data.