La Universitat de Girona davant els reptes del nou Espai Europeu d’Educació Superior

Divendres 20 de març

9.15 a 9.30h
Lliurament documentació i presentació dels ponents (Antònia Boix)
9.30 a 11h
Els nous estudis de Grau
Vicenç Segura (cap del servei de Gestió Acadèmica)
11 a 11.30h
 Pausa – Esmorzar
11.30 a 12h
Objectius de la biblioteca pel 2009
Antònia Boix
12h a 12.30h
Novetats Millennium 2009
 Amàlia Soler
12.30 a 13h
Adaptació de la web de la biblioteca al model UdG
Mònica Arnau
13 a 13.30h
Documents de baix ús: Magatzem GEPA
Àngels Merino
13.30 a 14h
Conclusions i clausura de la jornada
 

Divendres 27 de març

9.15 a 9.30h
Lliurament de documentació
9.30 a 10h
Inauguració de la Jornada
Antònia Boix (Directora de la Biblioteca)
Josep M. Gómez Pallarès (Gerent de la Universitat)
10 a 11h
La Universitat 2.0
Miquel Duran (Vicerector de Política Científica)
11 a 11.30h
Pausa – Esmorzar
11.30 a 12.30h
L’Avaluació de la recerca
Josep Calbó (Vicerector de Recerca)
12.30 a 13.30h
La docència a la UdG
Martí Casadesús (Vicerector de Docència)
13.30 a 14h
Conclusions i clausura de la jornada