objectius de la jornada

  Espai per intercanviar idees i experiències, presentar novetats i transferir les idees més importants recollides en cursos i jornades professionals.

programa

9.15h - 9.30h

  Lliurament de la documentació
  Inauguració de la Jornada


9.30h - 10h

  “El Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI) com a model d’oferta integrada de serveis davant els reptes del nou EEES” (curs UPC)


10h – 10.30h

  "Disseny de plans de formació d'habilitats informacionals en un entorn EEES a biblioteques universitàries" (curs CBUC)


10.30 h – 11h

  Pausa - esmorzar


11h – 11.30h

  Introducció a Milenium


11.30h – 12 h

  Introducció a Metalib


12 h – 12.30h

  VII Workshop REBIUN sobre proyectos digitales: la estrategia digital: ¿hacia donde?


12.30h – 13h

  Els dipòsits institucionals


13h – 13.30h

  Tècniques per millorar la difusió: Benchmarking i Networking (cursos CBUC)


13.30h – 14h

  Conclusions i Clausura del workshop